Szkoła Podstawowa W Bodaczowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Bodaczowie

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa W Bodaczowie

Bodaczów 501
Miejscowość Bodaczów
Kod pocztowy 22-460
Gmina Szczebrzeszyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Bodaczowie

846821626
Strona
Regon 00113377200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Bodaczowie znajduje się w miejscowości Bodaczów pod adresem Bodaczów 501. Telefon do szkoły podstawowej to 846821626. Nr fax: 846821626. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Szczebrzeszyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem spbodaczow.cba.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00113377200000.

Szkoła Podstawowa W Bodaczowie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 121, z czego 64 to dziewczynki, a 57 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,45. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bodaczów: 3
  • w gminie Szczebrzeszyn: 11
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa