Szkoła Podstawowa W Nieliszu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Nieliszu

Adres Szkoła Podstawowa W Nieliszu

278
Miejscowość Nielisz
Kod pocztowy 22-413
Gmina Nielisz
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Nieliszu

846312703
Regon 00113585400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Nieliszu znajduje się w miejscowości Nielisz pod adresem 278. Numer tel. do szkoły to 846312703. Nr fax: 846312915. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Nielisz, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00113585400000.

Szkoła Podstawowa W Nieliszu przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 253, z czego 130 stanowiły uczennice, a 123 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,78. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Nielisz: 1
  • w gminie Nielisz: 3
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa