Przedszkole Samorzadowe W Bodaczowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorzadowe W Bodaczowie

Adres Przedszkole Samorzadowe W Bodaczowie

224a
Miejscowość Bodaczów
Kod pocztowy 22-460
Gmina Szczebrzeszyn
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorzadowe W Bodaczowie

846821634
Strona
Regon 06044632100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorzadowe W Bodaczowie mieści się w miejscowości Bodaczów pod adresem 224a. Nr tel. do przedszkola to 846821634. Nr faksu: 846821634. Przedszkole działa na terenie gminy Szczebrzeszyn, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.przedszkolebodaczow.edupage.org. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 06044632100000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 74, z czego 32 to uczennice, a 42 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,5. Powiat zamojski ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 967 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (74,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bodaczów: 3
  • w gminie Szczebrzeszyn: 11
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa