Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie

Patron ks Romana Śmiecha

Adres Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie

Długa 47
Miejscowość Gamów
Kod pocztowy 47-411
Gmina Rudnik
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie

324106578
Regon 27758702200021
Organ prowadzący Parafialne towarzystwo Oswiatowe w Gamowie

Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie mieści się w miejscowości Gamów pod adresem Długa 47. Nr tel. do szkoły to 324106578. Nr faksu: 324106578. Placówka edukacyjna mieści się na terenie gminy Rudnik, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 27758702200021. Instytucja rejestrująca] dla Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie to gmina.

Publiczna Szkola Podstawowa W Gamowie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 19, z czego 10 to uczennice, a 9 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 1 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,53 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,11. Powiat raciborski ma zarejestrowane 48 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 5445 uczniów w powiecie przypada 48 innych szkół podstawowych (113,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gamów: 2
  • w gminie Rudnik: 4
  • powiat raciborski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa