Publiczna Szkoła Podstawowa W Makowie


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Makowie

Patron brak

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Makowie

Szkolna 6
Miejscowość Maków
Kod pocztowy 26-640
Gmina Skaryszew
Powiat radomski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Makowie

486104358
Strona
Regon 00119457800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Makowie znajduje się w miejscowości Maków pod adresem Szkolna 6. Numer tel. do szkoły podstawowej to 486104358. Numer fax: 486104358. Placówka szkolna znajduje się na obszarze gminy Skaryszew, powiat radomski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem -. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00119457800000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Makowie przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 139, z czego 64 to dziewczynki, a 75 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat radomski ma zarejestrowane 76 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 11517 uczniów w powiecie przypada 76 innych szkół podstawowych (151,54 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Maków: 1
  • w gminie Skaryszew: 8
  • powiat radomski: 85
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa