Szkoła Podstawowa W Sworach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sworach

Patron 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach

Adres Szkoła Podstawowa W Sworach

Szkolna 34
Miejscowość Swory
Kod pocztowy 21-500
Gmina Biała Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sworach

833458406
Strona
Regon 00112131000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sworach mieści się w miejscowości Swory pod adresem Szkolna 34. Numer tel. do szkoły to 833458406. Faks: 833458406. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Biała Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem sp-swory1000.cba.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00112131000000.

Szkoła Podstawowa W Sworach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 184, z czego 94 to uczennice, a 90 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 12. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Swory: 2
  • w gminie Biała Podlaska: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa