Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej W Styrzyńcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej W Styrzyńcu

Patron Janina Porazińska

Adres Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej W Styrzyńcu

19
Miejscowość Styrzyniec
Kod pocztowy 21-500
Gmina Biała Podlaska
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej W Styrzyńcu

833410322
Strona
Regon 00112132600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej W Styrzyńcu znajduje się w miejscowości Styrzyniec pod adresem - 19. Numer tel. do szkoły podstawowej to 833410322. Numer faksu: 833410322. Jednostka edukacyjna działa na obszarze gminy Biała Podlaska, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.sp_styrzyniec.eu.interia.pl. Instytucja szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00112132600000.

Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej W Styrzyńcu przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 54, z czego 25 to uczennice, a 29 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,33. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Styrzyniec: 1
  • w gminie Biała Podlaska: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa