Publiczna Szkoła Podstawowa W Rogoźnicy


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Rogoźnicy

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Rogoźnicy

Rogoźnica 96
Miejscowość Rogoźnica
Kod pocztowy 21-560
Gmina Międzyrzec Podlaski
Powiat bialski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Rogoźnicy

833711793
Regon 00111734200018
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W Rogoźnicy mieści się w miejscowości Rogoźnica pod adresem Rogoźnica 96. Numer tel. do szkoły podstawowej to 833711793. Numer faksu: 833711793. Szkoła podstawowa mieści się na terytorium gminy Międzyrzec Podlaski, powiat bialski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00111734200018.

Publiczna Szkoła Podstawowa W Rogoźnicy uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 125, z czego 58 to dziewczynki, a 67 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat bialski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 7798 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (119,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Rogoźnica: 2
  • w gminie Międzyrzec Podlaski: 11
  • powiat bialski: 71
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa