Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Kochanowskiego 2
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

564931617
Strona
Regon 87167899200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem Kochanowskiego 2. Numer telefonu do szkoły to 564931617. Fax: 564931617. ZSZ funkcjonuje na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ można znaleźć pod adresem http://zs3brodnica.republika.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 87167899200000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 55, z czego 23 to uczennice, a 32 to słuchacze. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 878 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (109,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa