Punkt Przedszkolny "pod świerkiem"


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny "Pod Świerkiem"

Adres Punkt Przedszkolny "Pod Świerkiem"

78
Miejscowość Szczuka
Kod pocztowy 87-300
Gmina Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Punkt Przedszkolny "Pod Świerkiem"

661752421
Strona
Regon 34092421200000
Organ prowadzący Maryla Niedbalska

Punkt Przedszkolny "pod świerkiem" znajduje się w miejscowości Szczuka pod adresem 78. Telefon do przedszkola to 661752421. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.pod_swierkiem.republika.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 34092421200000. Jednostka rejestrująca dla Punkt Przedszkolny "pod świerkiem" to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat brodnicki ma zarejestrowane 13 przedszkoli, a województwo kujawsko-pomorskie - 464. Na 1186 uczniów w powiecie przypada 13 innych przedszkoli (91,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,05 (29254 dzieci w wieku przedszkolnym na 464 placówek).

Mapa