Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Adres Gimnazjum Nr 2

Matejki 5
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

564987851
Strona
Regon 87119531900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem Matejki 5. Numer telefonu do szkoły to 564987851. Numer faksu: 564987851. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zs1brodnica.edu.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 87119531900000.

Kształcenie w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 492, z czego 225 stanowiły uczennice, a 267 to uczniowie. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2783 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (173,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 dzieci w wieku gimnazjalnym na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.66-2.91-7.99
20062.28-3.13-7.4
20074.37-2-4.7
20081.68-0.37-6.94
20090.51-0.14-9.02
20104.09-0.45-1.62
20114.870.33-1.89
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.58-1.48-8.86
20063.01-0.36-6.64
20071.34-1.45-4.49
2008-0.620.33-6.92
20095.240.73-6.26
20103.181.06-1.45
20117.330.79-3.27

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum