Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Kochanowskiego 2
Miejscowość Brodnica
Kod pocztowy 87-300
Gmina miasto Brodnica
Powiat brodnicki
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne

564931617
Strona
Regon 87167898600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Brodnica pod adresem Kochanowskiego 2. Numer tel. do gimnazjum to 564931617. Faks: 564931617. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Brodnica, powiat brodnicki , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem http://zs3brodnica.republika.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 87167898600000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 29, z czego 14 to uczennice, a 15 to chłopcy. Powiat brodnicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 2783 uczniów w powiecie przypada 16 innych placówek gimnazjalnych (173,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Mapa

gimnazjum