Szkoła Podstawowa W Niemojewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Niemojewie

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa W Niemojewie

Lipowa 19
Miejscowość Lututów
Kod pocztowy 98-360
Gmina Lututów
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Niemojewie

438714060
Regon 00115015000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Niemojewie znajduje się w miejscowości Lututów pod adresem Lipowa 19. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 438714060. Fax: 438714060. Instytucja szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Lututów, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.spniemojew.manifo.com. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115015000000.

Szkoła Podstawowa W Niemojewie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 71, z czego 33 to dziewczynki, a 38 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 24 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,34 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,71. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3074 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (99,16 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Lututów: 4
  • w gminie Lututów: 4
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa