Szkoła Podstawowa W Lututowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lututowie

Patron Powstańców 1863 r.

Adres Szkoła Podstawowa W Lututowie

Wieruszowska 28a
Miejscowość Lututów
Kod pocztowy 98-360
Gmina Lututów
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lututowie

438714164
Regon 00065333400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Lututowie mieści się w miejscowości Lututów pod adresem Wieruszowska 28a. Telefon do szkoły podstawowej to 438714164. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Lututów, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00065333400000.

Szkoła Podstawowa W Lututowie naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 200, z czego 98 stanowiły uczennice, a 102 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,2. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3074 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (99,16 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lututów: 4
  • w gminie Lututów: 4
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa