Przedszkole Publiczne W Lututowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Lututowie

Adres Przedszkole Publiczne W Lututowie

Wieruszowska 18
Miejscowość Lututów
Kod pocztowy 98-360
Gmina Lututów
Powiat wieruszowski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Lututowie

438714031
Regon 73101613300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Lututowie znajduje się w miejscowości Lututów pod adresem Wieruszowska 18. Nr tel. do przedszkola to 438714031. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Lututów, powiat wieruszowski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 73101613300000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 115, z czego 61 to uczennice, a 54 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 7. Powiat wieruszowski ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 924 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (48,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lututów: 4
  • w gminie Lututów: 4
  • powiat wieruszowski: 28
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa