Szkoła Podstawowa W Lipiczu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Lipiczu

Patron 0

Adres Szkoła Podstawowa W Lipiczu

0 44
Miejscowość Lipicze
Kod pocztowy 98-215
Gmina Goszczanów
Powiat sieradzki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Lipiczu

432897008
Regon 00114995100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Lipiczu mieści się w miejscowości Lipicze pod adresem 44. Telefon do szkoły to 432897008. Faks: 438297008. Jednostka szkolna ma lokalizację na terenie gminy Goszczanów, powiat sieradzki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00114995100000.

Szkoła Podstawowa W Lipiczu rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 51, z czego 18 to dziewczynki, a 33 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,67. Powiat sieradzki ma zarejestrowane 56 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 7688 uczniów w powiecie przypada 56 innych szkół podstawowych (137,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lipicze: 1
  • w gminie Goszczanów: 5
  • powiat sieradzki: 78
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa