Szkoła Podstawowa W Wólce Wieprzeckiej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wólce Wieprzeckiej

Patron Bataliony Chłopskie

Adres Szkoła Podstawowa W Wólce Wieprzeckiej

Wólka Wieprzecka 10
Miejscowość Wólka Wieprzecka
Kod pocztowy 22-470
Gmina Zamość
Powiat zamojski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wólce Wieprzeckiej

846713556
Strona
Regon 00115680400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wólce Wieprzeckiej znajduje się w miejscowości Wólka Wieprzecka pod adresem Wólka Wieprzecka 10. Nr tel. do szkoły podstawowej to 846713556. Placówka szkolna mieści się na obszarze gminy Zamość, powiat zamojski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.spwolkawieprzecka.szkolnastrona.pl. Placówka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00115680400000.

Szkoła Podstawowa W Wólce Wieprzeckiej naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 92, z czego 48 to uczennice, a 44 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 7 na pełen etat oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1. Powiat zamojski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 6949 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (106,91 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wólka Wieprzecka: 1
  • w gminie Zamość: 7
  • powiat zamojski: 63
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa