Szkoła Podstawowa W Krygu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Krygu

Patron Ignacy Łukasiewicz

Adres Szkoła Podstawowa W Krygu

397
Miejscowość Kryg
Kod pocztowy 38-304
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Krygu

134479011
Strona
Regon 00121468300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Krygu znajduje się w miejscowości Kryg pod adresem 397. Numer tel. do szkoły to 134479011. Faks: 134479296. Instytucja szkolna znajduje się na terenie gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.spkryg.szkolnastrona.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121468300000.

Szkoła Podstawowa W Krygu naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 112, z czego 59 to uczennice, a 53 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kryg: 3
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa