Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

454
Miejscowość Kryg
Kod pocztowy 38-304
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

134479013
Regon 49200061600000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole mieści się w miejscowości Kryg pod adresem 454. Numer telefonu do przedszkola to 134479013. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 49200061600000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce to 63, z czego 25 stanowiły uczennice, a 38 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 50 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 2469 uczniów w powiecie przypada 50 innych przedszkoli (49,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 dzieci w wieku przedszkolnym na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kryg: 3
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa