Publiczna Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa

48
Miejscowość Lipinki
Kod pocztowy 38-305
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa

134477051
Regon 00062976100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Lipinki pod adresem 48. Telefon do szkoły to 134477051. Nr faksu: 134470093. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00062976100000.

Publiczna Szkoła Podstawowa edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 135, z czego 61 stanowiły uczennice, a 74 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,14. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lipinki: 3
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa