Szkoła Podstawowa W Pagorzynie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pagorzynie

Patron św. Jadwiga Królowa

Adres Szkoła Podstawowa W Pagorzynie

Miejscowość Pagorzyna
Kod pocztowy 38-305
Gmina Lipinki
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pagorzynie

134477009
Regon 00121469000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pagorzynie mieści się w miejscowości Pagorzyna pod adresem . Numer telefonu do szkoły podstawowej to 134477009. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Lipinki, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00121469000000.

Szkoła Podstawowa W Pagorzynie przyjmuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 88, z czego 47 stanowiły uczennice, a 41 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 63 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 7366 uczniów w powiecie przypada 63 innych szkół podstawowych (116,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pagorzyna: 1
  • w gminie Lipinki: 9
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa