Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Adres Technikum Uzupełniające

Kolejowa 5
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Uzupełniające

632720863
Regon 31023722200345
Organ prowadzący Wanda Musiał

Technikum Uzupełniające znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Kolejowa 5. Numer tel. do szkoły to 632720863. Nr faksu: 632720863. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terytorium gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy technikum znajdziemy pod adresem www.cswiedza.pl. Szkoła średnia techniczna znajduje się w rejestrze pod numerem 31023722200345. Organ rejestrujący dla Technikum Uzupełniające to powiat ziemski.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (90,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Mapa