Szkoła Podstawowa W Trzęśniewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Trzęśniewie

Adres Szkoła Podstawowa W Trzęśniewie

Trzęśniew 24
Miejscowość Trzęśniew
Kod pocztowy 62-604
Gmina Kościelec
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Trzęśniewie

632621834
Regon 00121003000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Trzęśniewie znajduje się w miejscowości Trzęśniew pod adresem Trzęśniew 24. Telefon do szkoły to 632621834. Nr fax: 632621834. Instytucja szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Kościelec, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121003000000.

Szkoła Podstawowa W Trzęśniewie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 77, z czego 39 stanowiły uczennice, a 38 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,25. Powiat kolski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5639 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (128,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Trzęśniew: 1
  • w gminie Kościelec: 3
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa