Szkoła Podstawowa W Ochlach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Ochlach

Patron 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Adres Szkoła Podstawowa W Ochlach

000000000000000000000000000000 2a
Miejscowość Ochle
Kod pocztowy 98-170
Gmina Widawa
Powiat łaski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Ochlach

436722290
Regon 00115083600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Ochlach mieści się w miejscowości Ochle pod adresem 000000000000000000000000000000 2a. Nr tel. do szkoły to 436722290. Faks: 436722290. Jednostka edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Widawa, powiat łaski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły znajdziemy pod adresem 00000000000000000000000000000000000000000000000000. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00115083600000.

Szkoła Podstawowa W Ochlach rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczących się w placówce to 73, z czego 29 stanowiły dziewczynki, a 44 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,55. Powiat łaski ma zarejestrowane 21 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3011 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół podstawowych (143,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ochle: 1
  • w gminie Widawa: 2
  • powiat łaski: 18
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa