Technikum Samochodowe


Najważniejsze informacje - Technikum Samochodowe

Adres Technikum Samochodowe

KOLEJOWA 11
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Samochodowe

632617900
Regon 31159511300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Samochodowe znajduje się w miejscowości Koło pod adresem KOLEJOWA 11. Telefon do szkoły to 632617900. Numer fax: 632617921. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terytorium gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.zst-kolo.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31159511300000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych techników (90,18 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 kursantów na 307 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr