Szkoła Podstawowa W Drzewcach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Drzewcach

Adres Szkoła Podstawowa W Drzewcach

Drzewce 41
Miejscowość Drzewce
Kod pocztowy 62-613
Gmina Osiek Mały
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Drzewcach

632717317
Regon 00121539800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Drzewcach znajduje się w miejscowości Drzewce pod adresem Drzewce 41. Telefon do szkoły podstawowej to 632717317. Numer fax: 632717317. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Osiek Mały, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.szkoladrzewce.republika.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00121539800000.

Szkoła Podstawowa W Drzewcach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 74, z czego 38 stanowiły dziewczynki, a 36 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,67. Powiat kolski ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5639 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (128,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Drzewce: 1
  • w gminie Osiek Mały: 5
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

szkoła podstawowa