Gimnazjum Im. Kazimierza Górskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Kazimierza Górskiego

Patron Kazimierz Górski

Adres Gimnazjum Im. Kazimierza Górskiego

Prusa 2
Miejscowość Resko
Kod pocztowy 72-315
Gmina Resko
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 32126730600001
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Kazimierza Górskiego mieści się w miejscowości Resko pod adresem Prusa 2. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Resko, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 32126730600001.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 280, z czego 141 stanowiły dziewczynki, a 139 stanowili gimnazjaliści. Powiat łobeski ma zarejestrowane 7 gimnazjów, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 1243 uczniów w powiecie przypada 7 innych placówek gimnazjalnych (177,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 148,59 (49482 uczniów na 333 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.3-4.11.3
20062.19-5.042.19
2007-1.53-7.12-1.53
2008-2.17-4.28-2.17
2009-0.7-2.1-0.7
20103.4-3.373.4
20110.8-3.290.8
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.1-4.881.1
20061.55-5.551.55
20070.08-6.030.08
2008-3.13-5.23-3.13
2009-0.63-2.8-0.63
20105.51-2.075.51
2011-2.32-4.45-2.32

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa