Szkoła Filialna W łabuniu Wielkim


Najważniejsze informacje - Szkoła Filialna W Łabuniu Wielkim

Adres Szkoła Filialna W Łabuniu Wielkim

Łabuń Wielki 32
Miejscowość Łabuń Wielki
Kod pocztowy 72-315
Gmina Resko
Powiat łobeski
Województwo zachodniopomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Filialna W Łabuniu Wielkim

913951127
Regon 00058050000002
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Filialna W łabuniu Wielkim znajduje się w miejscowości Łabuń Wielki pod adresem Łabuń Wielki 32. Nr tel. do szkoły podstawowej to 913951127. Nr fax: 913951127. Placówka szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Resko, powiat łobeski , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00058050000002.

Szkoła Filialna W łabuniu Wielkim rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 21, z czego 12 to uczennice, a 9 stanowili uczniowie. Powiat łobeski ma zarejestrowane 12 szkół podstawowych, a województwo zachodniopomorskie - 487. Na 2025 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół podstawowych (168,75 na placówkę), a średnia w województwie to 206,68 (100655 uczniów na 487 placówek).

Mapa