Szkoła Podstawowa Nr 51


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 51

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa Nr 51

Krępicka 50
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-018
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 51

713493830
Regon 00069321000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 51 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Krępicka 50 . Numer telefonu do szkoły to 713493830. Fax: 713493825. Jednostka szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00069321000000.

Szkoła Podstawowa Nr 51 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 634, z czego 306 to dziewczynki, a 328 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 58 nauczycieli, z czego 44 na pełen etat oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,14. Powiat wrocław ma zarejestrowane 102 szkoły podstawowe, a województwo dolnośląskie - 793. Na 28300 uczniów w powiecie przypada 102 innych szkół podstawowych (277,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 202,45 (160540 dzieci w wieku szkolnym na 793 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

szkoła podstawowa