Przedszkole Nr 3 W Markowej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 3 W Markowej

Adres Przedszkole Nr 3 W Markowej

1427
Miejscowość Markowa
Kod pocztowy 37-120
Gmina Markowa
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 3 W Markowej

172265453
Regon 18028412400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 3 W Markowej mieści się w miejscowości Markowa pod adresem 1427. Numer tel. do przedszkola to 172265453. Jednostka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Markowa, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 18028412400000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 50, z czego 20 stanowiły uczennice, a 30 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1905 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (68,04 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Markowa: 5
  • w gminie Markowa: 6
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa