Przedszkole Nr 1 W Markowej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 1 W Markowej

Adres Przedszkole Nr 1 W Markowej

1685
Miejscowość Markowa
Kod pocztowy 37-120
Gmina Markowa
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 1 W Markowej

172265919
Regon 18028410100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 1 W Markowej znajduje się w miejscowości Markowa pod adresem 1685. Nr tel. do przedszkola to 172265919. Placówka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Markowa, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 18028410100000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 50, z czego 22 stanowiły dziewczynki, a 28 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1905 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (68,04 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Markowa: 5
  • w gminie Markowa: 6
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa