Przedszkole Nr 2 W Markowej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2 W Markowej

Adres Przedszkole Nr 2 W Markowej

1127
Miejscowość Markowa
Kod pocztowy 37-120
Gmina Markowa
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2 W Markowej

172265578
Regon 18028409300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 W Markowej znajduje się w miejscowości Markowa pod adresem 1127. Nr tel. do przedszkola to 172265578. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Markowa, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 18028409300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce to 50, z czego 25 to uczennice, a 25 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 28 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 1905 uczniów w powiecie przypada 28 innych przedszkoli (68,04 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Markowa: 5
  • w gminie Markowa: 6
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa