Przedszkole Miejskie Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 1

Patron Wesoły Skrzat

Adres Przedszkole Miejskie Nr 1

J. Piłsudskiego 77
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 1

227811466
Regon 01300338500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 1 mieści się w miejscowości Marki pod adresem J. Piłsudskiego 77. Nr tel. do przedszkola to 227811466. Faks: 227811466. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 01300338500000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce wynosiła 117, z czego 48 to uczennice, a 69 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,6. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Marki: 7
  • w gminie Marki: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa