Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia W Nadmie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia W Nadmie

Patron Prymas Tysiąclecia

Adres Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia W Nadmie

Szkolna 7
Miejscowość Nadma
Kod pocztowy 05-261
Gmina Radzymin
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia W Nadmie

227813393
Strona
Regon 01643512200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia W Nadmie mieści się w miejscowości Nadma pod adresem Szkolna 7. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 227813393. Numer fax: 227813393. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Radzymin, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem spnadma.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01643512200000.

Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia W Nadmie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 77, z czego 33 to uczennice, a 44 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,83. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 67 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 18333 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół podstawowych (273,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Nadma: 1
  • w gminie Radzymin: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa