Specjalny Ośrodek Wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Patron abpa Zygmunt Szczęsny Feliński

Adres Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Kasztanowa 21
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-260
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Specjalny Ośrodek Wychowawczy

227811030
Regon 04000117800152
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Specjalny Ośrodek Wychowawczy - opis placówki Specjalny Ośrodek Wychowawczy to placówka edukacyjno-wychowawcza, która zajmuje się wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ośrodek oferuje specjalistyczną opiekę, terapię oraz edukację, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Misją placówki jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju osobowości, umiejętności społecznych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym panuje atmosfera życzliwości, zrozumienia i akceptacji, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między uczniami, nauczycielami i pracownikami placówki. Dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności oraz budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - dokładny adres Specjalny Ośrodek Wychowawczy znajduje się pod adresem: Kasztanowa 21, Marki, 5260, w powiecie wołomińskim, województwo mazowieckie. Placówka jest dogodnie zlokalizowana, co ułatwia dojazd zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Otoczenie Ośrodka sprzyja spokojnej atmosferze nauki i odpoczynku, co wpływa pozytywnie na samopoczucie uczniów. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - dane kontaktowe Aby skontaktować się z Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym, można dzwonić pod numer telefonu: 227811030 lub wysłać e-mail na adres: [email protected] Pracownicy placówki są dostępni do rozmowy i udzielenia wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka, oferty edukacyjnej oraz możliwości wsparcia dla uczniów i ich rodzin. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - dodatkowe informacje Specjalny Ośrodek Wychowawczy posiada numer identyfikacyjny: 04000117800152 i jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Placówka jest niepubliczna, co oznacza, że finansowana jest z różnych źródeł, w tym ze środków publicznych i prywatnych. Dzięki temu Ośrodek może zapewnić wysoki standard opieki i edukacji dla swoich podopiecznych. W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym każde dziecko i młodzież mają szansę na rozwój swoich talentów, umiejętności oraz integrację społeczną. Placówka stawia na indywidualne podejście do każdego ucznia, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i terapeutycznej, Specjalny Ośrodek Wychowawczy zapewnia kompleksową opiekę i wsparcie dla wszystkich swoich podopiecznych.

Mapa