Przedszkole Miejskie Nr.2


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr.2

Adres Przedszkole Miejskie Nr.2

Duża 1A
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-260
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr.2

227811289
Regon 01300337900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr.2 znajduje się w miejscowości Marki pod adresem Duża 1A. Numer telefonu do przedszkola to 227811289. Nr fax: 227811289. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 01300337900000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce była równa 82, z czego 42 to dziewczynki, a 40 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Marki: 7
  • w gminie Marki: 7
  • powiat wołomiński: 71
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa