Publiczna Szkoła Podstawowa W łanach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa W Łanach

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Łanach

Główna 98a
Miejscowość Łany
Kod pocztowy 47-253
Gmina Cisek
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Łanach

774875724
Strona
Regon 00116636900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa W łanach mieści się w miejscowości Łany pod adresem Główna 98a. Numer tel. do szkoły podstawowej to 774875724. Faks: 774875724. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki szkolnej można znaleźć pod adresem www.psplany.cisek.pl. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00116636900000.

Publiczna Szkoła Podstawowa W łanach rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 108, z czego 54 to dziewczynki, a 54 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4,33. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 39 szkół podstawowych, a województwo opolskie - 406. Na 4569 uczniów w powiecie przypada 39 innych szkół podstawowych (117,15 na placówkę), a średnia w województwie to 127,5 (51764 uczniów na 406 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Łany: 2
  • w gminie Cisek: 6
  • powiat kędzierzyńsko-kozielski: 48
  • województwo opolskie: 561

Mapa