Publiczne Gimnazjum W Pawłowiczkach


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Pawłowiczkach

Patron Janusz Korczak

Adres Publiczne Gimnazjum W Pawłowiczkach

Korfantego 3
Miejscowość Pawłowiczki
Kod pocztowy 47-280
Gmina Pawłowiczki
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Pawłowiczkach

774874116
Regon 53157045600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Pawłowiczkach znajduje się w miejscowości Pawłowiczki pod adresem Korfantego 3. Numer tel. do szkoły to 774874116. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Pawłowiczki, powiat kędzierzyńsko-kozielski , województwo opolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53157045600000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 136, z czego 58 stanowiły dziewczynki, a 78 to gimnazjaliści. Powiat kędzierzyńsko-kozielski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 2753 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (144,89 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.050.18-1.83
2006-0.27-2.81-3.36
20075.16-1.54-2.42
20082.41-0.69-2.98
20092.48-0.580.39
20101.080.39-0.34
20116.39-0.110.17
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.690.28-0.44
20063.55-1.940.81
20074.42-0.470.13
20086.790.360.59
20093.930.721.38
20103.310.994.15
20116.380.010.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa