Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Toruniu


Najważniejsze informacje - Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Toruniu

Adres Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Toruniu

Bema 66
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Toruniu

566226608
Regon 87057970400035
Organ prowadzący Centrum Edukacyjne Novum Sp. z o.o.

Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Toruniu znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem Bema 66. Nr tel. do technikum to 566226608. Fax: 566224707. Technikum funkcjonuje na terytorium gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87057970400035. Jednostka rejestrująca dla Zaoczne Uzupełniające Technikum Zawodowe Dla Dorosłych W Toruniu to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

Powiat toruń ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo kujawsko-pomorskie - 251. Na 4010 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (235,88 na placówkę), a średnia w województwie to 128,81 (32332 kursantów na 251 placówek).

Mapa