Gimnazjum Specjalne Nr 22


Informacje ogólne

Adres Gierymskiego 7
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322314201
Fax 322314201
Strona
Regon 27656429500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 79
Liczba uczennic 30
Liczba uczniów 49

Gimnazjum Specjalne Nr 22 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Gierymskiego 7. Numer tel. do gimnazjum to 322314201. Numer fax: 322314201. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zso7-gliwice.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27656429500000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 79, z czego 30 stanowiły uczennice, a 49 stanowili gimnazjaliści. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (175,37 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Mapa