Szkoła Podstawowa Nr 13


Informacje ogólne

Adres Elsnera 25
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-105
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322700350
Fax 322700350
Strona
Regon 00072149000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 300
Liczba uczennic 151
Liczba uczniów 149
Całkowita liczba nauczycieli 32
Nauczyciele - pełen etat 18
Nauczyciele - pół etatu 14

Szkoła Podstawowa Nr 13 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Elsnera 25. Numer telefonu do szkoły to 322700350. Nr fax: 322700350. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły można znaleźć pod adresem www.sp13gliwice.avx.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00072149000000.

Szkoła Podstawowa Nr 13 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 300, z czego 151 to dziewczynki, a 149 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 32 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,29. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa