Szkoła Podstawowa Nr 13


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 13

Patron Władysław Jagiełło

Adres Szkoła Podstawowa Nr 13

Lipnicka 226
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-305
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 13

338143504
Regon 07057592100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 13 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lipnicka 226. Numer tel. do szkoły podstawowej to 338143504. Placówka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 07057592100000.

Szkoła Podstawowa Nr 13 naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 476, z czego 249 to uczennice, a 227 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 17. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa