Przedszkole Nr 37 W Bielsku - Białej


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 37 W Bielsku - Białej

Adres Przedszkole Nr 37 W Bielsku - Białej

Jutrzenki 5
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 37 W Bielsku - Białej

338164937
Regon 07234896800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 37 W Bielsku - Białej mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Jutrzenki 5. Numer tel. do przedszkola to 338164937. Nr fax: 338164937. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07234896800000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 149, z czego 72 to dziewczynki, a 77 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 12. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa