Przedszkole Nr 17


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 17

Adres Przedszkole Nr 17

Lipnicka 35
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-305
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 17

338164955
Regon 07235553700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 17 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lipnicka 35. Telefon do przedszkola to 338164955. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 07235553700000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 51, z czego 34 stanowiły uczennice, a 17 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,5. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa