Gimnazjum Nr 4 W Bielsku-białej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4 W Bielsku-Białej

Patron im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres Gimnazjum Nr 4 W Bielsku-Białej

Lipnicka 226
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-305
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4 W Bielsku-Białej

338216948
Regon 07228447000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 W Bielsku-białej znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lipnicka 226. Nr tel. do gimnazjum to 338216948. Faks: 338216948. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gim4.bb.prv.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 07228447000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 283, z czego 144 to gimnazjalistki, a 139 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 30 nauczycieli, z czego 22 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 2,75. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20059.342.622.62
20065.442.552.55
20079.672.312.31
20088.522.622.62
20098.981.581.58
20109.611.391.39
201113.211.861.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
200510.182.372.37
200613.53.313.31
200713.82.942.94
20088.334.064.06
200914.62.592.59
201014.712.52.5
2011153.13.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa