Szkoła Podstawowa Nr 20


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 20

Patron Jerzy Kukuczka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 20

Lenartowicza 17
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 20

338164978
Regon 07057599600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 20 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lenartowicza 17. Telefon do szkoły podstawowej to 338164978. Fax: 338164978. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp20bb.ovh.org. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07057599600000.

Szkoła Podstawowa Nr 20 rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 339, z czego 158 stanowiły uczennice, a 181 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 37 nauczycieli, z czego 21 na pełen etat oraz 16 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,31. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa