Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Regon 07057584900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem . Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 07057584900000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 183, z czego 96 stanowiły dziewczynki, a 87 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 14 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,5. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa