Szkoła Podstawowa Nr 26


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 26

Patron Zygmunt Lubertowicz

Adres Szkoła Podstawowa Nr 26

Złoty Potok 7
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-318
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 26

338164985
Regon 07057606200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 26 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Złoty Potok 7. Nr tel. do szkoły to 338164985. Nr faksu: 338164985. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem sp26bielsko.pl. Instytucja edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 07057606200000.

Szkoła Podstawowa Nr 26 uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 217, z czego 90 to uczennice, a 127 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,75. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa