Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja

Patron Mikołaja Reja

Adres Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja

Komorowicka 13
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja

338191889
Regon 07001575400085
Organ prowadzący Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Komorowicka 13. Numer telefonu do szkoły to 338191889. Nr fax: 338191889. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem sp10.rejbb.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 07001575400085. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja to gmina.

Szkoła Podstawowa Nr 10 Towarzystwa Szkolnego Im. M. Reja uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 219, z czego 111 stanowiły dziewczynki, a 108 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 16 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,69. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa