Szkoła Podstawowa Nr 24


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 24

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 24

ŻYWIECKA 239
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-310
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 24

338164984
Regon 07057603300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 24 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem ŻYWIECKA 239. Numer tel. do szkoły podstawowej to 338164984. Faks: 338164984. Placówka szkolna funkcjonuje na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem [email protected] Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 07057603300000.

Szkoła Podstawowa Nr 24 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 159, z czego 77 to uczennice, a 82 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,83. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa